Binnen de VPN zijn de beeldbepalende bedrijven op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van padelbanen vertegenwoordigd. De VPN behartigt hun belangen en treedt op als gesprekspartner voor o.a. de KNLTB en keuringsinstanties. Samen met deze organisaties streeft de VPN naar een optimale beleving van de padelsport, op padelbanen die met de grootst mogelijke zorg zijn aangelegd en onderhouden.

Stationsweg 29 | Postbus 2047 | 4200 BA Gorinchem

Padelbanen